جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

اولین جلسه اندیشکده اقتصاد با حضور گروهی از استادان دانشگاه و حوزه و صاحب‌نظران راهبردی در حوزه اقتصاد، برگزار شد.

معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، اولين جلسه از سلسله‌نشست‌هاي انديشه‌ورزي را با موضوع «علم و زندگي» در تاريخ دوشنبه 29 آبان‌ماه 1391 برگزار كرد.

نشست مشورتي مركز الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت با تعدادي از رؤساي دانشكده‌هاي معماري و شهرسازي در محل مركز برگزار گرديد. در آغاز جلسه، معاون علمي و تقسيم كار ملي مركز پس از تبيين جايگاه اندیشکده‌ها، به عنوان اولین حلقۀ نظام مشارکت نخبگانی در فرآيند تدوين الگو، از تشکیل انديشكدۀ معماري، شهرسازي، عمران و حمل و نقل در آیندۀ نزدیک خبرداد.

حدود 150 تن از دانشمندان، نخبگان، استادان حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمي، همراه با حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، سه‌شنبه شب در چهارمين نشست انديشه‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي، به بحث و بررسي در خصوص ابعاد مختلف موضوع «آزادي» پرداختند.

Back to top