یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور دکتر اردکانیان (وزیر محترم نیرو) در محل این مرکز تشکیل شد.

رئیس اندیشکده‌ سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عنوان کرد: اگرچه تحولات 40سال گذشته از 400 سال گذشته بیشتر بوده اما دانشگاهیان و حوزویان‌ما نسبت به تحقق ظرفیت‌های نظام کم کاری کرده‌اند.

. گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری مرکز پژوهشی کاربردی قدر برگزار کرد؛ نشست علمی «تببین و بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جمع حدود یکصد نفر از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور دکتر هادی اکبرزاده، معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روز سه شنبه، 4 دی ماه سال جاری در محل دانشگاه صنعتی اصفهان به بحث و بررسی گذاشته شد.

Back to top