پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

مطالعات محقق دانشگاه علوم پزشکی کرمان نشان می‌دهد که 7 چالش اساسی برای تحقق سند الگو اسلامی ایرانی پیشرفت، در استان کرمان وجود دارد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگو اسلامی ایرانی پیشرفت، محور هفتم سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان چالش‌های آمایشی پیشرفت ایران و رهنمودهای تحول (میزگرد اندیشکده آمایش بنیادین) بود که به ریاست دکتر محمد سعید جبل عاملی استاد دانشگاه علم و صنعت و دکتر اسماعیل شیعه استاد دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این نشست سخنرانان مقالات خویش را ارایه دادند.

رابطه تغییر اقلیم و پیشرفت

منوچهر فرج‌زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با اشاره به مقاله خود با عنوان "نسبت تغییر اقلیم و پیشرفت ایران، چالش‌ها و راهکارها" گفت: از جمله عواملی که می‌تواند تأثیر منفی بر پیشرفت جوامع بگذارد وقوع انواع مخاطرات طبیعی و انسانی است. در میان این عوامل تغییر اقلیم به عنوان مخاطره اصلی تلقی می‌شود. 

وی با اشاره به پیامدهای منفی تغییر اقلیم در حوزه‌های سلامت، کشاورزی، صنعت، گردشگری، زیرساخت‌ها اظهار کرد: عمده‌ترین تأثیر پیامدهای منفی تغییر اقلیم روی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط کالبدی و زیرساخت‌ها و همچنین روی محیط‌زیست است که فراخور تأثیر می‌تواند شکل‌های مختلفی از عوامل بازدارنده را به خود بگیرند.

 

چالش‌های تحقق الگو در استان کرمان

محمدحسین مهرالحسنی استاد گروه مدیریت، سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، و عضو مؤسسه حکمت اسلامی کریمان "چالش‌های تحقق  سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سطح استانی؛ مطالعه موردی برنامه‌های توسعه استان کرمان" را عنوان مطالعات خود عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای این مطالعه را بررسی موانع برنامه‌ای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت موردی در استان کرمان انجام شد.

وی ادامه داد: همواره برای دستیابی به پیشرفت و تعالی، کشورها نیازمند برنامه‌ریزی می‌باشد؛ چرا که عدم وجود الگو و برنامه‌ریزی مناسب، منتج به عدم پیشرفت و یا در برخی موارد به پیشرفت نامتوازن بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطی می‌شود. 

مهرالحسنی اظهار کرد: نتایج مطالعه نشان داد، چالش‌های تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در سطح استان کرمان به هفت دسته کلی موانع محتوایی- ادراکی، موانع فرآیندی، موانع شبکه نیروی انسانی، موانع ساختار برنامه‌ریزی، موانع استقرار و تکمیل برنامه‌ها، موانع اجرایی، موانع نظارتی، قانونی و سیاسی تقسیم می‌شوند.

 

عبور از چالش‌ها؛ شرط برنده شدن ایران در بازی کریدور جهانی حمل و نقل

 

نتایج تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی در کریدور حمل و نقل، می‌تواند کارت‌های بازی زیادی را در بازی‌های قدرت منطقه‌ای و جهانی در اختیار داشته باشد، مشروط بر آنها که دولت ایران از چالش‌های متعدد پیش روی خود عبور کند و توجه به نقش ویژه ایران در کریدورهای بین‌المللی، به صورت یک کد ژئوپلیتیک در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دهد.

محور هشتم سیزدهمین کنفرانس  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با عنوان چالش‌های منطقه‌ای و جهانی پیشرفت ایران و رهنمودهای تحول بر اساس سند الگو با عنوان (میزگرد اندیشکده آمایش بنیادین) بود که محققان دانشگاهی نتایج آخرین یافته‌های خود را در آن ارائه دادند.

کارت‌های بازی متعدد ایران در کریدورهای حمل و نقل

محمد اخباری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو اندیشکده آمایش مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله خود را با عنوان "تبیین موقعیت ژئواکونومیک ایران در دالان‌های ارتباطی منطقه‌ای و جهانی" در این نشست ارائه داد و تاکید کرد: کریدورهای ‌حمل ‌و‌ نقل از نظر فیزیکی به عنوان ترکیبی از مسیرهایی که مراکز فعالیت اقتصادی را در یک یا چند کشور مجاور به هم وصل ‌می‌کند، تعریف شده‌ است.‌ 

وی با بیان اینکه ایران، در یک موقعیت مکانی استراتژیک قرارگرفته‌ است که در گذشته با واقع شدن در قلب جاده ابریشم، قدیمی‌ترین کریدور خشکی‌پایه جهان، چهارراه تمدن‌ها شناخته ‌می‌شد، ادامه داد: امروزه نیز شرق و غرب و شمال و جنوب جهان را به هم متصل ‌می‌کند و از این رو نقطه تلاقی چهارسوی جهان محسوب ‌می‌شود. 

اخباری، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در جنوب‌غربی آسیا، اظهار کرد: ایران اتصال دهنده هند و روسیه از طریق کریدور شمال- جنوب، اتصال دهنده آسیا- اروپا از طریق کریدور شرق- غرب یا جاده ابریشم نوین، پیوند دهنده آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپای غربی از طریق کریدور تراسیکا، پیوند دهنده جنوب‌شرقی آسیا به شمال‌غربی اروپا در کریدور جنوبی آسیا، پیوند دهنده اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو و همچنین پیوند دهنده کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و خلیج‌فارس در توافق‌نامه عشق‌آباد محسوب ‌می‌شود. 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، خاطر نشان کرد: نتایج تحقیق نشان می‌دهد موقعیت هارتلندی ایران در نظام ژئوپلی‌نومیک جهانی قرن بیست و یکم که بر منابع "جغرافیایی- سیاسی- اقتصادی" با محوریت کریدورها و بندرها متکی است، می‌تواند کارت‌های بازی زیادی را در بازی‌های قدرت منطقه‌ای و جهانی در اختیار ایران قرار دهد.

 این امر در صورتی محقق می‌شود که دولت ایران از چالش‌های متعدد پیش روی خود عبور کند و توجه به نقش ویژه ایران در کریدورهای بین‌المللی، به صورت یک کد ژئوپلیتیک در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گیرد.

 

اقدام راهبردی ایران در قرن 15

مصطفی قادری حاجت، استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران طی مطالعاتی با عنوان "بررسی انطباق گزاره‌های ژئوپلیتیکی سند الگو با موقعیت اقدام راهبردی ایران در سرآغاز قرن 15" اعلام کرد: هر کشوری برای حفظ بقا خود و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان نیازمند داشتن یک استراتژی مدون مبتنی بر واقعیات است. تحقق‌پذیری هر سند سیاستی متضمن فهم محیط استراتژیک تدوین سند است، به گونه‌ای که با فهم محیط استراتژیک سند موقعیت اقدام راهبردی به عنوان عرصه اجرای سند بایستی متناسب با شرایط مورد امعان نظر قرار گیرد. 

وی ادامه داد: این مقاله با نظر داشت اهمیت تطابق گزاره‌های ژئوپلیتیکی سند الگو با محیط استراتژیک آن با روشی توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و میدانی در پی بررسی میزان تطابق گزاره‌های ژئوپلیتیکی سند الگو،  با واقعیت‌های استراتژیک کشور در اوایل سده پانزدهم شمسی است.

قادری خاطر نشان کرد:یافته‌ها نشان می‌دهد میزان انطباق اقدامات اساسی بلندمدت برای دستیابی به اهداف مندرج در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با راهبردهای های ارائه شده، سه مورد انطباق زیاد، سه مورد انطباق متوسط، یک مورد انطباق کم و سه مورد عدم انطباق است.

Back to top