یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پنجمین کنگره مشترک انجمن علمی روان شناسی خانواده ایران و اندیشکده خانواده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «کیفیت روابط در خانواده ایرانی» با حضور اندیشمندان و پژوهشگرانی از دانشگاه های تهران، شهید چمران، تبریز، یزد، اصفهان و... و با حضور سرکار خانم دکتر دورتی اونیل زوج درمان آمریکائی برگزار شد.

در این کنگره بر این نکته تاکید شد که خانواده اولین زیستگاه نوزاد پس از دوران جنینی است که نقش بی بدیلی در شکل گیری سازه های رفتاری و شخصیتی کودک دارد.
استوار سازی بنیان خانواده نیازمند درک درستی از آناتومی و سازه های تشکیل دهنده این نهاد اولیه و زیربنائی است. فهم درست از چرائی، چیستی و چگونگی تشکیل خانواده موجب می شود داوطلبان ازدواج، آمادگی های پیشینی و پسینی را در خود ایجاد و با تبیین و ترسیم افق های پیش رو برای ازدواج و تشکیل خانواده اقدامی هوشمندانه و امیدبخش رقم زنند.
سخنران افتتاحیه این رویدار علمی، دکتر افروز؛ رئیس اندیشکده خانواده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود که سخنان خود را حول محور« مبانی روان شناختی حاکمیت حقوق عاطفی در خانواده» ارائه و اظهار داشت: فرزند هبه خالق حکیم است، هبه آمیزه ای از محبت و رحمت است. فرزند امانت خالق هستی به پدر و مادر است. حق فرزند است که پدر و مادر او  به نیازهای فطری و طبیعی فرزند واقف و مجموعه روابط و کنش های متقابل خود در محیط خانواده و بیرون را به گونه ای مدیریت  کنند که معطوف به نیازهای فطری و طبیعی فرزند باشد. فرزند حق دارد که پدر و مادر او خوش اخلاق و فضیلت مدار باشد. مطلوب اندیشی و مطلوب طلبی حق فرزند است. تنظیم رفتار بر اساس، احترام، مدارا، فضیلت، انصاف و مثبت اندیشی حق فرزندان است. زوجینی که به سلامت، پویائی، طراوت، شادابی و خوشبختی خانواده می اندیشند، شایسته است کیفیت روابط خود را به خوبی مدیریت کنند. 
سخنران دیگر پنجمین کنگره ملی مشترک انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران، خانم دکتر سودابه بساک نژاد، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بود، ایشان سخنان خود را تحت عنوان «تعامل با فرزندان مبتنی بر فلسفه فراهیجانی» ارائه و اظهار داشت: فلسفه فرا هیجانی، والدین را مجموعه ای سازمان یافته از عواطف و افکار والدین در مورد هیجان های خود و فرزندانشان می داند که معطوف به چگونه مدیریت هیجانات مثبت و منفی فرزندان است.

دیگر سخنران این کنگره خانم دکتر دوروتی اونیل از آمریکا بود. وی در خصوص چگونگی مواجهه با پدیده طلاق سخن می گفت اظهار داشت: هیچ کس ازدواج نمی کند که به طلاق و جدائی بینجامد؛ اما گاهی ادامه زندگی مشترک با بروز رفتارهای پرخطری نظیر؛ خشونت، اعتیاد و بد رفتاری منجر می شود که ادامه آن به صلاح نیست. طلاق غالباً پدیده ناخواسته ای است که به زوجین تحمیل می شود. آنچه مهم است باید در انتخاب زوج به گونه ای دقت شود که حتی الامکان به چنین سرنوشتی مواجه نشود. 

Back to top