جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: برنامه ریزی یکپارچه، پایدار و دارای هدف، از ضروریات تحقق برنامه های توسعه است که می بایست به دور از فضای سیاسی و حاشیه های آن تهیه شود و بدون تاثیر از تغییرات در دولت، کشور را مدیریت کند.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر ابوالقاسم سرآبادانی در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به تشریح دیدگاه‌هایش درخصوص ارکان روزآمدسازی و کنترل برنامه‌های توسعه¬ای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فناوری اطلاعات پرداخت.

وی گفت: برنامه ریزی یکپارچه، پایدار و دارای هدف، از ضروریات تحقق برنامه های توسعه است که می بایست به دور از فضای سیاسی و حاشیه¬های آن تهیه شود و بدون تاثیر از تغییرات در دولت، کشور را مدیریت کند. دست یافتن به درصد بالای تحقق برنامه ها، به عوامل متعددی بستگی دارد که روزامدسازی و کنترل برنامه ها، از مهمترین عوامل هستند. بی‌شک، استفاده از روش های سنتی تدوین، اجرا، کنترل و پایش برنامه¬های توسعه در عصر ارتباطات، نمی تواند ابزار مناسبی برای روزآمدسازی و افزایش درصد تحقق برنامه¬ها باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: از کشورهای در حال توسعه ای هستیم که دارای تجربه تدوین برنامه های توسعه هستیم ولی با وجود نقش راهبردی این برنامه ها در پیشرفت کشور، اهداف این برنامه ها به درستی محقق نمی شود. این مساله، لزوم انجام پژوهش¬های علمی و ارائه راهکار موثر در این حوزه را مورد توجه قرار می دهد.  در فرآیند تدوین برنامه های جدید توسعه، اطلاع دقیق از میزان موفقیت برنامه های قبلی و نقاط ضعف و قوت آن ضروری است. روش های فعلی نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه ها، مخصوصا برنامه هایی با وسعت و حساسیت برنامه های پنج ساله توسعه کشور، مناسب و موثر نبوده است.

سرآبادانی گفت: سوال این است که در عصر جدید که عصر رشد چشمگیر زیرساخت های ارتباطی و بهره برداری تصاعدی از فناوری اطلاعات است، چه ارکانی مبتنی بر فناوری اطلاعات باید به کار گرفته شود تا ضامن تدوین، اجرا، نظارت و کنترل دقیق و لحظه ای برنامه ها و در نهایت روزامدسازی آن در جهت تحقق حداکثری اهداف باشد. به طور خاص، در برنامه توسعه ششم، توجه به این ارکان در چه سطحی قرار دارد و بر اساس نتایج برنامه های توسعه ایران و تجارب کشورهای موفق، این مقاله چه یافته های جدیدی در خصوص ارکان مذکور پیشنهاد می دهد.

وی افزود: ظرفیت نیروی انسانی کشور، موتور پیشران توسعه کشور در حوزه های مختلف مخصوصا زیرساخت های ارتباطی و به کار گیری فناوری اطلاعات در همه زمینه ها می¬باشد. از طرفی، توسعه هرچه بیشتر سرمایه انسانی، ابزاری قدرتمند در روزامدسازی برنامه های کلان کشور و جلب مشارکت مردم در برنامه ها و افزایش درصد تحقق است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: روزآمدسازی برنامه ها و استفاده از تکنولوژی های نوین مخصوصا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاثیرات و نتایج قابل توجهی در همه فرایندهای برنامه خواهند داشت. برخی از ویژگی های روزامدسازی و استفاده از تکنولوژی های روز در فرایند نظارت و ارزیابی برنامه ها شامل کاهش هزینه، افزایش دقت، داده های غنی تر، دسترسی بیشتر و بینش بهتر است.

سرآبادانی گفت: توجه به مولفه ها و کارکردهای دولت الکترونیکی، توسعه زیرساخت های ارتباطی و دسترسی همگانی به فناوری اطلاعات، افزایش خدمات و سرویس های برخط در بخش دولتی و عمومی، افزایش دانش استفاده از این خدمات برای منابع انسانی هم در دولت و هم برای کسب و کارها و مردم، ایجاد سامانه متمرکز و یکپارچه رصد برنامه های توسعه، توجه بیشتر به ظرفیت های فضای مجازی در کنار توسعه شبکه ملی اطلاعات، منجر به ایجاد زمینه مشارکت فراگیر مردم در سیاست گذاری، تصمیم گیری و کنترل برنامه ها با هدف تقویت اراده حاکمیتی برای اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شده است.

وی در پایان اظهار کرد: به نظر بنده ارکان دیگری نیز برای تحقق این اهداف وجود دارد که مهمترین آن، ایجاد شرایط و چارچوب های اداری و حقوقی برای ملزم نمودن تصمیم¬گیران بر روزامدسازی برنامه ها براساس اطلاعات دریافتی است. پرداختن به این موضوع مهم، نیاز به کار علمی و پژوهشی گسترده و منسجم دارد. البته، توسعه ICT و افزایش آگاهی و نظارت مردمی در سال های اخیر، تاثیراتی بر دقت نظر تصمیم گیران و پاسخگویی بیشتر داشته، با این وجود، طراحی چارچوب های اداری و حقوقی موثرتر در این خصوص، ضروری است.

Back to top