یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به همت اندیشکده عدالت مرکز الگو «پنجمین نشست هم اندیشی سالیانه صاحب نظران و پژوهش گران عدالت» با موضوع «اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه» در قالب چهار نشست اندیشه‌ورزی در نهم اسفندماه سال جاری از ساعت 8 تا 17در مرکز الگو برگزار شد.

در افتتاحیه نشست آقای حجت السلام المسلمین دکتر میرمعزی، رئیس اندیشکده عدالت با توضیح کوتاه در مورد موضوع نشست و محورهای آن به عنوان نمونه تکافل اجتماعی جامعه را به عنوان اصل راهبردی تشریح کردند که تحقق این اصل در حد ضرورت به عهده مردم و در حد کفاف به عهده دولت اسلامی است. در ادامه دکتر مخزن موسوی دبیر علمی این نشست هدف از این نشست را پردختن به اصول راهبردی عدالت به عنوان مبادی ورود به موضوع راهبردها در تکمیل مراحل نهایی نظریه پردازی عدالت تبیین کرده و بررسی تدابیر در عرصه‌های چهارگانه با رویکرد عدالت را از اهداف دیگر نشست بیان کردند.

این نشست علمی با حضور 64 نفر از صاحب‌نظران و پژوهش‌گران حوزه عدالت و ارائه 13 مقاله تخصصی در محورهای موضع مذکور در قالب 4 نشست اندیشه‌ورزی بخش‌های چهارگانه: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برگزار شد. 

Back to top