یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چهارمین نشست سالانه‌ی صاحب نظران و پژوهشگران عدالت با موضوع «معیارهای عدالت در اسلام، گامی به سوی نظریه پردازی عدالت»، سوم اسفند ماه سال جاری، با همکاری اندیشکده عدالت در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

در این نشست یک روزه، صاحب نظران و پژوهش گران برتر حوزه عدالت در کشور به بررسی معیارشناسی عدالت در اسلام، در عرصه‌های گوناگون در قالب چهارکارگروه مستقل تخصصی در حوزه‌های «عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی» پرداختند. در این نشست 14 مقاله تخصصی ارائه و موردِ بحث و هم‌اندیشی حضار قرار گرفت.

در مراسم افتتاحیه این نشست اندیشه‌ورزی، دکتر واعظ زاده (رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) و  حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر میرمعزی (رئیس اندیشکده عدالت) و  دکتر برزگر (دبیر علمی نشست) به ایراد سخنرانی و بیان نقطه نظرات و مباحث اندیشه‌ورزانه و راهبردی در حوزه‌ی عدالت پرداختند.

در جلسه اختتامیه نیز پس از برگزاری جلسات صبح و بعدازظهر کارگروه‌های تخصصی، گزارش علمی کوتاه هر یک از کارگروه‌ها توسط رئوسا و دبیران کارگروه‌ها ارائه و جلسه اختتامیه با گزارش پایانی دبیر علمی نشست به پایان رسید. مقرر شده است گزارشات علمی کارگروه های تخصصی مشتمل بر مطالب و گزاره‌های مقالات، اهم مذاکرات حاضرین کارگروه‌ها، جمع‌بندی فرم‌های مشارکت اندیشه‌ورزی و مقالات نشست در اندیشکده عدالت، توسط رئوسا و دبیران ارائه شود تا با به بهره‌برداری کاربردی متناظر بر اهداف نشست دست یابد.

 

Back to top