یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

استاد دانشگاه تربیت مدرس در ارزیابی سطح علم و فناوری کشور گفت: در بعد دانش عمومی به یادگیری و فهم و هضم کامل، خوداتکایی مناسب و نوآوری نسبی رسیده ایم اما در دانش عمومی تخصصی شده رقیق در سطح خوداتکایی نسبی و فاقد نوآوری و در بعد فناوری حتی در فناوری‌های ساده و مقدماتی هم بعضا وابسته هستیم.

  به گزارش خبرنگار علمی ایسنا، دکتر غلامحسین رحیمی که روز پنج شنبه در نشست تخصصی علم و فناوری در هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت به مروری کوتاه بر موقعیت کنونی علم و فناوری ایران پرداخت خاطرنشان کرد: در حوزه علم در سطح دانش تخصصی شده دانشگاهی که سومین پایه پس از دانش عمومی و دانش تخصصی شده رقیق است به فهم و هضم نسبی ناقص، رسیده و علی رغم وابستگی نسبی ضعیف در این حوزه فاقد نوآوری درونزای علمی هستیم. در سطح بالاتر دانش تخصصی شده هم در کنار ضعف ها و مشکلاتی که در زمینه فهم و هضم مطالب و نوآوری داریم با وابستگی علمی شدیدتری مواجهیم.

وی در تبیین وضعیت فناوری کشور نیز به انواع فناوری از سطح بومی و سنتی تا فناوری های پیشرفته اشاره کرد و گفت: متاسفانه فناوری های بومی و سنتی ما به استثنای صنایع دستی و معماری اسلامی ایرانی تقریبا مضمحل شده یا در حال اضمحلال هستند و فناوری های ساده و مقدماتی مثل ساختمان سازی، راه سازی، تونل سازی، کشاورزی، سدسازی، صنایع غذایی و ساخت سیلو هم عمدتا به شکل ناقص در کشور بومی شده اند و در این حوزه هم در بخش‌ها وابسته هستیم. در زمینه فناوری های متوسط مثل ذوب فلزات و صنایع سیمان و لوکوموتیوسازی هم عمدتا وابسته هستیم.

رحیمی در بیان سطح آمادگی فناوری کشور در فناوری های متوسط و کمابیش پیشرفته گفت: در سطح فناوری های دانش پایه معطوف به کاربرد وضعیتی مناسب داشته و به خودکفایی نسبی پراکنده و ناقص رسیده ایم. در زمینه نمونه سازی آزمایشگاهی هم وضعیت نسبتا مناسبی داشته و به خوداتکایی نسبی، پراکنده و ناقص رسیده ایم و در نمونه سازی عملیاتی به رغم وضعیت نسبتا مناسب فناوری، وابستگی ضعیفی داریم اما در سطح بالاتر که نمونه سازی استاندارد است وضعیتی ضعیف و وابستگی شدیدی به خارج داریم.

وی در پایان در بیان راهکارهای ارتقای وضعیت علمی و فناوری کشور بر بازگشت به ریشه‌ها، فهم و هضم کامل علم و فناوری جدید، برقراری پیوند بین علوم و فناوری های جدید و ریشه ها و مواریث علمی و فنی قدیم (بومی سازی علم و فناوری) که نهایتا به نوآوری درون زا منجر می شود، تاکید کرد.

Back to top