جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان  گفت :امنیت فرهنگی که با حفاظت و صیانت از ژنوم فرهنگی محقق می‌شود پیش نیاز امنیت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... است.

به گزارش دفترارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،محمدعلی زلفی‌گل در "چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" اظهارکرد: فرهنگ هر جامعه، مجموعه‌ای از خلق و خوها، هنجارها، ارزشها و اعتقادات، بایدها، نبایدها، رسم و رسوم آن جامعه است. نقشۀ مهندسی فرهنگی یک جامعه را می‌توان شبیه یک پازل تصور کرد که هر رفتار و کنش اجتماعی قطعه‌ای از آن است. در نگاه میکروسکوپی، فرهنگ هر جامعه دارای یک نقشه ژنتیکی (ژنوم) است و هر رفتار و کنش اجتماعی برگرفته از یک ژن فرهنگی است.

وی ادامه داد: ژن فرهنگی، وظیفۀ انتقال یک ارزش، خلق و خو، رسم یا عرف را از نسلی به نسل دیگر بر عهده دارد. برای ایجاد یک رفتار و کنش اجتماعی جدید و یا حذف یک رفتار و کنش اجتماعی قدیمی باید ژن فرهنگی لازم را ایجاد و یا حذف کرد در غیر این صورت اصلاحات فرهنگی جامعه به نتیجۀ مطلوبی نخواهد رسید.

زلفی گل با بیان این که ژن فرهنگی می تواند برگرفته از کنش هایی هم راستا با فطرت انسانی، غریزی، وحیانی و یا شیطانی باشد، افزود : اگر یک کنش رفتاری در راستای انگیزه فطری و وحیانی باشد، همچون فرشته ای است که موجب نجات و خودسازی فرد و در نتیجه جامعه می‌شود.

 این استاد دانشگاه گفت: جهت نیل به تربیت انسان های وحیانی و با تقوا، مدینۀ فاضله و جامعه ای عقلانی، شناسایی و تبیین مهندسی و همچنین ژنوم فرهنگی فطرت بنیان وحیانی ضروری است.

وی تصریح کرد: شناسایی، اصلاح، پالایش و ژن درمانی رفتارها و کنش های فرهنگی ناشایست برای پیشرفت و داشتن زندگی سالم تر، اجتناب ناپذیر است. ایمان یکی از قدرت هایی است که انسان توسط آن به زندگی ادامه می دهد و فقدان مطلق آن، او را به پوچی و پوچگرایی هدایت کرده و درهم می شکند، بنابراین تقویت ایمان شهروندان هر جامعه و کنترل های درونی توأمان و همراه با اعمال قانون مناسب می تواند در مدیریت فرهنگی جامعه نقش کلیدی را داشته باشد لذا در دیپلماسی، تعامل و تقابل فرهنگی بین کشورها، این ایمان یک جامعه است که کارساز است و در مقابل ایدز فرهنگی مصونیت ایجاد میکند.

استاد شیمی دانشگاه بوعلی سینا  که با موضوع "ژنوم فرهنگی" در این کنفرانس سخنرانی می کرد :خاطرنشان کرد: از آنجائی که مدارای فرهنگی و نفوذ فرهنگ ها در یکدیگر به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی یک واقعیت بوده و علم و فناوری نوین فرهنگ جدید ایجاد می کند، بومی سازی فرهنگ های وارداتی اجتناب ناپذیر است. کشورهائی که در زمینه علم و فناوری همیشه مصرف کننده هستند و تمهیدات لازم را نمی اندیشند، به مرور فرهنگ آنها توسط کشورهای پیشرفته استحاله میشود.

زلفی گل با تاکید بر این که تحقیقات هدفمندی که در راستای نیازهای کشور باشد، می تواند در بومی سازی فرهنگ های بیگانه، به واسطه ورود علم و فناوری و فرهنگ وابسته کمک شایانی کند، تصریح کرد: امنیت فرهنگی با حفاظت و صیانت از ژنوم فرهنگی مقدور بوده و پیش نیاز امنیت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...است.

Back to top