یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکتر ابوالقاسم نادری رئیس کمیسیون تبيين كاركرد الگو، ماموريت اركان نظام و تضمین اجرا سند الگوی پایه در ادامه نشست هم‌اندیشی تدوین سند الگوی پایه در گزارشی از کمیسیون گفت: عملا سه بخش مشخص که در عنوان کمیسیون آمده است (شامل تبيين كاركرد الگو، تبيين ماموريت اركان نظام و تضمين اجرا)، در جلسه صبح و عصر کمیسیون به آن پرداخته شد.

وی با بيان برخي از نتايج كلي افزود: یکی از نکات قابل توجه، تعامل دو سويه این کمیسیون با سایر کمیسیون ها است که بسیار ضروری به نظر می‌رسد و بنابراين استمرار كار را مي‌طلبد. همچنین در مباحث كميسيون پیشنهاد شد که افق الگو به جای 50 سال به 100 سال افزایش یابد.

دکتر نادری تصریح کرد: در بخش کارکردها، الگو باید اندازه‌ها و حدود هندسه نظام به خصوص ابعاد موجود در قانون اساسی را معین کند. پیشنهاد بعدی در این حوزه این بود که تغییرات و تحولات مورد نیاز در عرصه‌هاي مختلف برای رسیدن به اهداف الگو، باید در سند الگو مشخص باشد؛ به طوری که الگو بازنگری در نظام های موجود و ایجاد نظام های مورد نیاز را در خود ببیند. همچنین به عنوان نقشه راه برای رهبری تحول باشد.

به گفته وی در جلسه کمیسیون بحث شد که اجرای الگو نیازمند اسناد اجرایی و عملیاتی است که این اسناد بايد در قالب پیوست‌هاي الگو تدوین شود؛ در واقع به كمك آنها زمينه‌هاي پوياتر شدن الگو نيز فراهم خواهد شد.

رئیس کمیسیون تبيين كاركرد الگو، ماموريت اركان نظام و تضمین اجرا سند الگوی پایه خاطرنشان کرد: در زمینه تضمین اجرا یکی از نکات مورد تاکید، معین کردن نسبت الگو با قانون اساسی و تقويت آن نسبت است. همچنين الگو زمانی موفق خواهد بود که تحولات و تغییرات مورد نياز به درستي طراحي و رهبري يا رصد شوند و اينكه دستاوردهای الگو (يعني پيشرفت) به مطالبه عمومی تبدیل گردد. تدوين الگو با شناخت كامل از مسائل، ارزش‌ها، آرمان‌ها و اولويت‌ها و بنابراين تدوين يك الگوي عقلاني و اقتضايي نيز از جملة الزامات اجرايي بيان شد.

وی همچنين تاکید کرد: الگو زمانی ضمانت اجرا خواهد داشت که بتواند با نظام برنامه ریزی کشور ارتباط عملیاتی و خوبی برقرار کند؛ بنابراین الگو باید ماهیت برنامه ریزی هم داشته باشد. ضمانت اجرای الگو، به نظام های متعددی شامل نظام نظارت، پایش و تبیين نیاز دارد. البته الگو باید ماهیت نظام سازی هم داشته باشد كه از آن طريق حصول به اهداف الگو فراهم شود.

دکتر نادری در پایان اظهارکرد: در کمیسیون پیشنهاد شد که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور، سازوكاري تدارك شود كه از دستاوردهاي علمي-فني مركز الگو در تدوین این برنامه استفاده شود.

Back to top