جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

چهاردهمين جلسه انديشكده علم با حضور اعضاي انديشكده در مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تشكيل گرديد. دستور این جلسه، ایراد سخنراني دكتر جواد صالحي با عنوان «نقش آزمايشگاه‌هاي ملي در پيشرفت كشور» بود.

آقاي دكتر صالحي در اين سخنراني ابتدا به تعريف ساده‌اي از آزمايشگاه‌ ملي اشاره كردند و آزمایشگاه‌های پژوهشی ملی کشورها را منابعي ملی برای ابداع و نوآوری و رشد اقتصادی آنها تعريف كردند. در ادامه، چگونگي ايجاد آزمايشگاه‌هاي پژوهشي ملي در ديگر كشورها را مورد بحث قرار دادند و به معرفي چندين آزمايشگاه پژوهشي ملي در آمريكا و فرانسه و چين پرداختند.

سپس اعضا به بيان نظرهاي خود پرداختند و پس از آن، دكتر اكبرزاده موارد ذيل را به عنوان جمع‌بندي نظرات بيان نمودند:

آزمايشگاه‌هاي ملي، مأموريت‌محور هستند و براي پژوهش‌هاي بزرگ و پرهزينه كه دانشگاه‌ها توان انجام آنها را ندارند تشكيل مي‌شوند. اعتبارات آزمايشگاه‌هاي ملي از بودجه دولت مركزي تامين مي‌شود. اعتبارات تخصيصي به اين آزمايشگاه‌ها بسيار بالاست. با توجه به اينكه ظرفيت دانشگاه‌ها براي اشتغال پژوهشگران و فارغ‌التحصيلان با مدرك دكتري محدود است اين آزمايشگاه‌ها موجب اشتغال اين قشر مي‌شوند.

هر يك از اين آزمايشگاه‌ها تحت نظارت يك دانشگاه بزرگ فعاليت مي‌كند، لذا دانشگاه‌ها نيز در سياست‌گذاري‌ها و نحوه فعاليت اين آزمايشگاه‌ها دخالت دارند.

اين آزمايشگاه‌ها دفاتر و مراكزي در دانشگاه‌ها دارند و به اين ترتيب به ارتقاي پژوهش دانشگاه‌ها كمك مي‌كنند. با توجه به اينكه مديريت علمي يكي از معضلات كشور ماست لذا نحوه مديريت اين گونه آزمايشگاه‌هاي بزرگ از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين آزمايشگاه‌ها در جذب پژوهشگران ممتاز به كشور بسيار مؤثر بوده‌اند.

در پايان جلسه مقرر شد جناب آقاي دكتر صالحي اين سخنراني را به شكل نوشتاري و به عنوان يك سند كه قابل ارائه به مسئولين بلندپايه كشور باشد تدوين كنند.

Back to top