یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نشست عصر امروز سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع توسعه و پیشرفت با حضور هیات رئیسه دکتر سهیلا صادقی فسایی و دکتر غلامرضا غفاری با ارایه مقاله دکتر شهناز صداقت زادگان درباره نقد نظریه های توسعه الگوی پیشرفت تمدن اسلامی با بهره گیری از الگوی تمدن سید جمال الدین اسدآبادی برگزار شد.

دکتر شهناز صداقت زادگان با اشاره اینکه جامعه ای که در آن انرژی باشد انگیزه برای علم پژوهی وجود دارد گفت:  ما علم را وارد می کنیم اما در جامعه نمی تواند کارکردی داشته باشد زیرا علم فلسفه را به خوبی یاد نگرفته ایم. علم با انسان زمانی ارتباط برقرار می کند که حلقه واسطه آن فلسفه باشد.

وی افزود: بهره گیری از آرای غربی در مورد پیشرفت تمدن در کشورهای اسلامی بیشتر بیان کننده نگرانی ها و دغدغه های کشورهای مرکز و چاره یابی برای این دغدغه هاست. گوندر فرانک آرای مذکور را صراحتاً ایدئولوژیک می داند. از سوی دیگر جهان شاهد است که چگونه برخی از کشورهای آسیایی، بدون تبعیت از مدل‌های غربی و با بهره‌گیری از مدلی متفاوت، توسعه موفقیت آمیزی را تجربه کردند.

دکتر صداقتی گفت: در این مقاله اصول نظریه های اقتصادی و اجتماعی توسعه از دوران کلاسیک هایی مانند اگوست کنت و دورکیم (انتهای قرن 19) تا آرای جدیدتر در قالب نظریه های توسعه اقتصادی، استعمار، امپریالیسم، پیرامون- مرکز، وابستگی و نظام جهانی (انتهای قرن 20) مرور شد. سپس با توجه به نقاط قوت و ضعف هر یک مورد نقد قرار گرفته است. در انتها با بهره گیری از دغدغه سید جمال الدین اسدآبادی در مورد پیشرفت تمدن اسلامی، بابی با عنوان «الگوی پیشرفت تمدن اسلامی» گشوده شده است.

Back to top