یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

شورای عالی مرکز در پنجاه و نهمین جلسه خود با هدف بررسی چگونگی گفتمان سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آموزش عالی کشور، میزبان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ایشان بود.

دکتر رضا فرجی دانا با اذعان به پایبندی به موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار نمود موضوع الگو در برنامه پیشنهادی ایشان به مجلس شورای اسلامی نیز درج شده است.  

در این نشست ضمن اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در زمینه سازی، جریان سازی و در نهایت، تدوین سند الگو بر تقسیم کار ملی، به عنوان ابزار مناسبی برای تدوین این سند تأکید شد.

در انتها مقرر شد کارگروهی مشترک از معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی وزارت و معاونان مرکز تشکیل گردد تا در زمینه­ی سند همکاری دو مجموعه و راهکارهای عملیاتی نمودن آن همفکری نمایند.

Back to top