یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

صادق واعظ‌ زاده، رئيس مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: نخبگان و استعدادهای برتر بايد برای تدوین الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت برنامه‌ريزی داشته و قدم‌های خوبی را بردارند.

وی با اشاره به فداكاری‌های به‌يادماندنی دانش‌آموزان و دانشجويان در دفاع مقدس، اهميت مشاركت جوانان در ترسيم الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را خاطرنشان كرد و گفت: مجريان اين الگو در آينده، جوانان و دانشجويان امروز هستند، پس لازم است كه جوانان با فكرهای تازه و با شور و نشاط جوانی، در تدوين برنامه آينده كشور، شريك و سهيم باشند.

واعظ زاده در ادامه تصريح كرد: بر اين اساس، مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت يكی از اهداف خود را مشاركت جوانان و طرح ديدگاه‌های آنان در طراحی الگو به همراه اساتيد و دانشمندان ديده است.

رئيس مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت با تأكيد بر اينكه الگو بايد با اعتقاد به توحيد و معاد طراحی شود، خاطر نشان كرد: تفاوت اصلی الگو با مدل‌های توسعه معمول در كشورهای صنعتی در اين ديدگاه نهفته است. آنها به هيچ عنوان در مباحث توسعه خود به سعادت جامع انسان و به جهان پس از مرگ نگاه نمی‌كنند، در حالی كه ما اين جهان و جهان ديگر را در كنار هم می‌بينيم و اعتقاد به آن جهان در برنامه زندگی اين جهان ما بايد اثر بگذارد.

وی با اشاره به اينكه جوانان بايد با مفاهيم پيشرفت آشنا شوند و به توسعه مباحث آن كمك كنند، افزود: هر جوان و دانشجويی می‌تواند با در نظر گرفتن مقتضيات رشته تخصصی و علاقه خود، وارد مباحث پيشرفت شود و آن را دنبال كند.

دكتر واعظ ‌زاده در پايان به طرح شناسايی و هدايت استعدادهای برتر (طرح شهاب) كه در دوره مسئوليت وی در بنياد ملی نخبگان طراحی شد، اشاره كرد و گفت: خداوند به هر انسانی استعدادهای خاصی داده است كه بايد در دوران طفوليت شناخته و هدايت شود و بهترين راه اين كار استعداديابی دانش‌آموزان در همه مدارس كشور و به همت همه معلمان است.

Back to top