نشست مشترک دو اندیشکده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

نشست مشترک دو اندیشکده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست مشترک اندیشکده آمایش بنیادین با اندیشکده چرخه نوآوری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان "دلالت ها، فرصت ها و تهدیدهای فضای سایبر و تحولات دیجیتال در سازماندهی فضای توسعه ملی" با حضور اعضای دو اندیشکده و مدعوین در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برگزار گردید.
در این نشست تعاملی روسای و اعضای اندیشکده ها به بیان دیدگاهها و اهداف خود، نسبت به دستورکار جلسه، از منظر حوزه فعالیت اندیشکده های تحت مسئولیت پرداختند.
دکتر جبل عاملی رئیس اندیشکده آمایش بنیادین، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های اندیشکده آمایش بنیادین در طول سال 1401، به‌ دستاوردهای اندیشکده، درچهار محور پرداخت.
1- بازتاب ایرانی بودن در آئینه سند الگو: در این راستا اندیشکده آمایش بنیادین با انجمن علمی ایرانشناسی برای تدوین گزارش محتوایی مکتوب در زمینه ایران شناختی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارائه پاسخ به هفت پرسش هم اندیشی همکاری داشته است. وی ادامه داد : از جمله محورهایی که در ایرانیت سند بدان توجه شده است؛ عمق تاریخی و تمدنی ایران، ویژگی های سرزمینی و هویت انقلابی ایران جدید است.
2- پیشرفت دریاپایه:
یکی دیگر از محورهایی که اندیشکده به آن متمرکز شده است، توجه به دریاپایگی پیشرفت کشور در افق پنجاه ساله سند الگو و جهت دهی آمایش کشور به این رویکرد بوده است.
در این راستا اندیشکده در نشستی تخصصی، با ارائه مقالاتی از اعضاء و صاحب نظران کشور، به آسیب شناسی دریاپایگی پرداخته اند.
عضو شورای عالی الگوی اسلامی پیشرفت ادامه داد، در کنفرانس یازدهم الگو با اختصاص پنل اختصاصی، اعضای اندیشکده طی مقالات متعددی، الزامات و آینده نگری پیشرفت دریاپایه را ارائه نمودند. که در نظر است نتیجه مطالعات انجام شده در این زمینه، در قالب کتابی تنظیم و منتشر شود.
3- نظریه پردازی پیشرفت از منظر سرزمینی:
یکی دیگر از فعالیت های اساسی اندیشکده، تمرکز اعضاء بر تدوین نظریه بوده است. در این راستا، براساس یک نقشه راه با ایفای نقش اعضاء در موضوعاتی نظیر درس آموخته های آمایشی از تجارب توسعه در کشورهای مالزی، مصر، عربستان، ترکیه، کشورهای اروپایی و همچنین مبادی و مبانی فلسفی، پارادایمی و تمدنی آمایش از منظر مکاتب علمی و اسلامی، با استخراج ویژگی ها و برجستگی های سرزمینی و فضایی ایران، مورد کنکاش و مطالعه قرار گرفته است‌ این بررسی و مطالعه تا رسیدن به نظریه ترسیمی، همچنان محور فعالیت اندیشکده در سال آتی می باشد.
4- تبیین مفاهیم پایه ای آمایشی مندرج در سند الگو: از جمله کارهای اندیشکده، احصاء مفاهیم و تبیین آنها با تقسیم کار میان اعضاست. برخی از این مفاهیم در اندیشکده ابداع شده است، از جمله: آمایش بنیادین، هویت مکانی و... که لازم است، به صورت تخصصی تبیین و قرار است مفاهیم در 13 گزارش تفصیلی ارائه گردند.
در ادامه نشست مشترک دو اندیشکده، سه نفر از اعضای اندیشکده چرخه نوآوری طی سخنانی به طرح مباحث خود در خصوص دستورجلسه پرداختند.
در این سخنان، ضمن تبیین موضوع، پرسش هایی در زمینه متاثرشدن فضای توسعه ملی از تحولات دنیای دیجیتال، در چندین محور ارائه شد، تا اعضای اندیشکده چرخه نوآوری در جلسات و نوشته ها و ارائه های خود، مورد توجه قرار داده و در دستور کار قرار دهند:
1- نسبت پلتفرمهای مجازی با پلتفرمهای طبیعی در فضای آمایشی چگونه است؟
2- فرصتها و تهدیدهای فضای سایبر و دنیای دیجیتال بر الگوی فعالیتها مانند کسب وکار، سکونت، زیرساخت و ارتباطات کدامند؟
3- فرصتها و تهدیدهای فضای سایبر بر موقعیت وتحولات ژئوپلیتیکی کدامند؟
با طرح این سوالات، اعضای اندیشکده چرخه نوآوری با ارائه هایی توسط آقایان نصرالله جهانگرد با عنوان" فناوری های نوین؛ هم فرصت و هم تهدید، سید ستار هاشمی با عنوان "فناوری های نوین و آیند پیش رو" و محمدرضا کریمی قهروردی با عنوان "تحولات آینده فضای سایبر" به تشریح موضوع در راستای پاسخ به پرسشهای مطروحه اندیشکده آمایش بنیادین پرداختند و دلالتها، درسها و آموزههایی راهبردی را برای سازماندهی فضای توسعه ملی و آمایش بنیادین ارائه کردند.
در پایان این نشست، ضمن ارائه جمع بندی روسای دو اندیشکده، اعضای حاضر، پرسش و نظرات خود را مطرح و به سوالات و انتقادات طرح شده حاضران ،پاسخ داده شد.

photo36529882578

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید