اهداف و وظایف مرکز الگو

  • چهارشنبه, 28 خرداد 1393
  • درج شده توسط  مدیر سایت

اهداف و وظایف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

 اهداف:

1- تعميق و توسعه تفكر، تحقيق و نظريه پردازي درباره مباني، اصول، شاخص ها و ديگر ابعاد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تكامل فرد و اجتماع بر اساس تعاليم و ارزش هاي متعالي اسلام ناب محمدي و با بهره مندي از دستاوردهاي متقن علمي و تجارب ارزشمند بشري؛

2- ايجاد و حفظ فضاي گفتماني اصيل و قوي در حوزه و دانشگاه و در سطح جامعه حول محور الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛

3- طراحي و تدوين پيش نويس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به عنوان سند بالادستي حاكم بر چشم­اندازها، سياست هاي كلي و برنامه هاي توسعه مبتني بر مباني اصيل اسلامي و منطبق بر مقتضيات و ويژگي هاي فرهنگي، اقليمي و طبيعي ايران.

 

وظایف:

الف) تعمیق و توسعه تفكر، تحقيق و نظريه پردازي

- تعيين خطوط و زمينه هاي پژوهشي موردنياز در خصوص الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تقسيم كار ملي و هماهنگي و همچنين حمايت سخت افزاري و نرم افزاري از اشخاص حقيقي وحقوقي در جهت انجام پژوهش هاي مزبور؛
- بستر سازي در جهت پديد آمدن و همچنين هماهنگي ميان حلقه ها و كانون هاي تفكر و طراحي الگو در كشور به ويژه در دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و مراكز تحقيقاتي؛
- سرمايه گذاري عمده بر روي نخبگان جوان و مستعد در حوزه و دانشگاه و اهتمام به ايجاد بسترهاي لازم به منظور تربيت نيروي علمي موردنياز كشور در جهت طراحي و اجراي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛
- برنامه ريزي و هماهنگي براي برگزاري و پشتيباني نشست ها و همايش ها و كارگاه هاي علمي و دوره هاي تخصصي در زمينه ها و موضوعات مرتبط با الگو در سطح ملي و بين المللي؛
- برقراري ارتباط و همكاري با شخصيت ها و مجامع علمي بين المللي و تبادل نظر و ارائه دستاورها و الهام بخشي در سطح جهان در زمينه الگو؛
- شناسايي و معرفي آثار علمي برجسته و استعدادهاي برتر در زمينه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تقدير از آن ها.

ب) گفتمان سازي

- زمينه سازي، طراحي و هماهنگي به منظور استفاده از حداكثر ظرفيت هاي ملي به ويژه رسانه ملي در جهت گفتمان سازي و ترويج الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛
- بستر سازي و تسهيل حضور گسترده و پرنشاط جوانان در عرصه تفكر و مطالعه و ابراز نظر براي پيشرفت جامعه و نظام اسلامي و تعميق آگاهي هاي ديني و انقلابي و تاريخي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي آنان؛
- كمك به طرح مباحث مربوط به پيشرفت الگوي اسلامي ايراني در مراكز علمي و در سطح وسيع جامعه با ارتقاي انگيزه، آگاهي و مشاركت عمومي به ويژه نسل جوان.

ج) طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

- تعيين روش ها، فنون و ابزارهاي طراحي الگو با استفاده از مشاورت متخصصان و صاحب نظران و بهره برداري از نتايج مطالعات و تحقيقات مربوط؛
- شناسايي و گردآوري منابع و مراجع علمي و سوابق و اسناد لازم براي طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛
- ايجاد و راهبري شبكه فراگير و منعطف الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با مشاركت وسيع و مؤثر متخصصان و صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي به منظور تحقيق و طراحي پيش­نويس الگو؛
- طراحي و تدوين پيش نويس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مبتني بر ارزش ها و اصول اسلامي، منطبق با ويژگي ها و نيازهاي ايران و با توجه به دستاوردهاي متقن علمي و تجارب ارزشمند انقلاب اسلامي و جهان با استفاده از ظرفيت هاي گسترده فكري و تخصصي كشور و تقديم آن به مقام معظم رهبري؛
- ارزيابي و آسيب شناسي و آينده پژوهي پيشرفت كشور و نيز كشورهاي برگزيده به صورت تطبيقي.

- 6459 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت
- کد خبر: 383

با ما در تماس باشید

اخبار پربازدید

رخدادهای مهم

خبرنامه سایت

captcha 

حالت های رنگی